Chỉnh sửa URL hiển thị và URL đích liên quan

Bạn có thể chỉnh sửa từng URL hiển thị và URL trang đích hoặc chỉnh sửa hàng loạt. Nếu muốn có trang đích cụ thể hơn, bạn có thể tạo URL trang đích cho từ khóa của mình. Bằng cách đó, bạn có thể đưa mọi người đến trang cụ thể trên trang web của mình liên quan đến từ khóa cụ thể. Nếu bạn có chiến dịch trên Mạng hiển thị, bạn có thể xác định URL trang đích cụ thể cho từng phương pháp nhắm mục tiêu của mình

Chỉnh sửa từng URL một

 1. Dưới đây là cách chỉnh sửa URL hiển thị hoặc URL trang đích cho một quảng cáo riêng lẻ:
 • Đăng nhập vào tài khoản AdWords của bạn.
 • Nhấp vào tab Chiến dịch.
 • Nhấp vào tab Quảng cáo.
 • Để chỉnh sửa quảng cáo, hãy nhấp vào văn bản quảng cáo của quảng cáo này.
 • Thực hiện thay đổi của bạn trong cửa sổ sẽ xuất hiện. Google hiển thị tối đa 35 ký tự trong URL hiển thị của bạn. URL trang đích của bạn có thể bao gồm tối đa 2048 ký tự.

 • Nhấp vào Lưu.

Chỉnh sửa hàng loạt URL của bạn
Dưới đây là cách chỉnh sửa URL hiển thị hoặc URL trang đích cho nhiều quảng cáo cùng một lúc:

 • Đăng nhập vào tài khoản AdWords của bạn.
 • Nhấp vào tab Chiến dịch.
 • Nhấp vào tab Quảng cáo.
 • Chọn hộp bên cạnh bất kỳ quảng cáo nào bạn muốn chỉnh sửa. Bạn cũng có thể chọn tất cả quảng cáo bằng cách chọn hộp trong thanh menu.
 • Nhấp vào Chỉnh sửa, sau đó chọn Thay đổi quảng cáo văn bản….
 • Trong cửa sổ xuất hiện, bạn có thể tìm và thay thế, thêm, đặt hoặc thay đổi trường hợp của URL hiển thị hoặc URL trang đích. AdWords hiển thị tối đa 35 ký tự trong URL hiển thị. URL trang đích của bạn có thể bao gồm tối đa 2.048 ký tự.

 • Nhấp vào Áp dụng. Bạn sẽ thấy cột “URL cuối cùng” mới trong bảng hiệu suất trên tab Từ khóa của mình.Tiếp theo, hãy thêm URL trang đích của từ khóa trong cột “URL cuối cùng”:
 • Nhấp vào bên trong cột “URL cuối cùng” bên cạnh từ khóa bạn muốn chỉ định trang đích.
 • Nhập URL. URL này có thể bao gồm tối đa 2.048 ký tự.
 • Nhấp vào Lưu.