Cài đặt vị trí trong mạng hiển thị (GDN)

Vị trí trên Mạng hiển thị nơi quảng cáo của bạn có thể xuất hiện. Ví dụ bao gồm các trang web và ứng dụng có liên quan hợp tác với Google để hiển thị quảng cáo.

 • Vị trí trên Mạng hiển thị có thể đề cập đến một vài điều, chẳng hạn như toàn bộ trang web, một tập hợp con của trang web (chẳng hạn như các trang cụ thể từ trang web đó), đơn vị quảng cáo riêng lẻ được định vị trên một trang, video, ứng dụng trên điện thoại di động và hơn thế nữa.
 • Bạn có thể chọn vị trí cụ thể bằng cách thêm vị trí được quản lý. Bạn cũng có thể cho phép Google chọn vị trí tự động có liên quan cho bạn dựa trên các từ khóa hoặc phương pháp nhắm mục tiêu khác.
THÊM, CHỈNH SỬA VÀ XÓA VỊ TRÍ
 • Nếu bạn muốn quảng cáo của mình hiển thị trên một số trang web nhất định là một phần của Mạng hiển thị, thì hãy thêm các trang web này dưới dạng vị trí cho nhóm quảng cáo của bạn. Đây có thể là những vị trí có liên quan đến các sản phẩm hoặc dịch vụ của bạn hoặc đích trực tuyến mà khách hàng của bạn truy cập.
 • Hãy nhớ vị trí có thể là một trong hai loại: vị trí được quản lý hoặc vị trí tự động Các hướng dẫn dưới đây chỉ đề cập đến vị trí được quản lý

1. Thêm vị trí được quản lý

 • Đăng nhập vào tài khoản AdWords của bạn tại https://adwords.google.com.vn
 • Nhấp vào tab Chiến dịch ở phía trên cùng và chọn chiến dịch bạn muốn chỉnh sửa
 • Chuyển đến tab Mạng hiển thị và nhấp vào + Nhắm mục tiêu, nằm ở phía trên biểu đồ
 • Chọn nhóm quảng cáo.
 • Nhấp vào menu thả xuống “Thêm nhắm mục tiêu” và chọn “Vị trí”. Nhập tên hoặc URL của vị trí mà tại đó bạn muốn quảng cáo trong nhóm quảng cáo này hiển thị. Nếu bạn muốn thêm nhiều vị trí vào nhóm quảng cáo của mình cùng một lúc, hãy nhấp vào liên kết Thêm nhiều vị trí cùng một lúc ở cuối hộp.
 • Nhấp vào Đóng và sau đó nhấp vào Lưu để thêm các vị trí vào nhóm quảng cáo của bạn
2. Chỉnh sửa vị trí được quản lý
Nhấp vào tab Chiến dịch ở phía trên cùng của tài khoản AdWords.

 • Chọn chiến dịch, rồi chọn nhóm quảng cáo.
 • Chuyển đến tab Mạng hiển thị.
 • Nhấp vào tab Vị trí và tìm kiếm vị trí có trạng thái “Được quản lý”

 • Tạm dừng hoặc bật vị trí: Để tạm dừng một vị trí, hãy nhấp vào biểu tượng tạm dừng cạnh vị trí đó trong bảng. Để bật một vị trí, hãy nhấp vào dấu chấm màu xanh lá cây.
 • Chỉnh sửa vị trí thực tế: Để thay đổi vị trí, chỉ cần nhấp vào vị trí, nhập vị trí mới của bạn và nhấp vào Lưu.
 • Chỉnh sửa giá thầu cấp vị trí Để chỉnh sửa giá thầu của bạn cho vị trí riêng lẻ, chỉ cần nhấp vào giá thầu trong cột “CPC t.đa”, nhập giá thầu mới của bạn và nhấp vào Lưu.

Sao chép vị trí sang nhóm quảng cáo khác

 • Khi bạn đã thiết lập vị trí cho một nhóm quảng cáo, bạn có thể sao chép vị trí sang nhóm quảng cáo khác trong chiến dịch chỉ Mạng hiển thị. Trước tiên, bạn sẽ cần sao chép vị trí bạn muốn. Sau đó, bạn có thể dán chúng vào nhóm quảng cáo mới.
 • Để sao chép vị trí của bạn:
 • Nhấp vào tab Mạng hiển thị.
 • Nhấp vào tab Vị trí.
 • Chọn hộp kiểm bên cạnh vị trí bạn muốn sao chép.
 • Từ menu Chỉnh sửa, hãy chọn Sao chép (hoặc Control-C đối với PC, Command-C đối với Mac).
 • Để dán vị trí đã sao chép:
 • Nhấp vào tab Chiến dịch.
 • Nhấp vào tên chiến dịch mà bạn muốn dán vị trí.
 • Chọn hộp bên cạnh tên nhóm quảng cáo mà bạn muốn dán vị trí.
 • Từ menu Chỉnh sửa, hãy chọn Dán (hoặc Control-V đối với PC, Command-V đối với Mac).
3. Cách xóa vị trí
 • Bạn có thể xóa vị trí được quản lý khỏi nhóm quảng cáo trong chiến dịch Mạng hiển thị của mình. Lưu ý rằng quảng cáo của bạn có thể vẫn xuất hiện trên vị trí được quản lý bạn đã loại bỏ trước đó nếu nhóm quảng cáo chứa từ khóa, chủ đề, v.v… phù hợp với quảng cáo
 • Nhấp vào tab Chiến dịch ở phía trên cùng của tài khoản.
 • Chọn chiến dịch, rồi chọn nhóm quảng cáo.
 • Chuyển đến tab Mạng hiển thị.
 • Nhấp vào tab Vị trí và tìm kiếm vị trí có trạng thái “Được quản lý”. Vị trí có trạng thái này là vị trí bạn đã thêm vào nhóm quảng cáo của mình. Bạn chỉ có thể xóa vị trí có trạng thái “Được quản lý”.
 • Chọn vị trí bạn muốn xóa bằng cách chọn hộp kiểm ở bên trái vị trí.
 • Nhấp vào trình đơn thả xuống “Chỉnh sửa” và chọn “Xóa”.
 • Nhấp vào OK và vị trí của bạn sẽ được xóa.