9 Nguyên nhân không quảng cáo Facebook

Đa số nguyên nhân chính quảng cáo facebook không chạy thường là do tài khoản không uy tín, thường có những hành động bất thường, gian lận hoặc do hình ảnh quảng cáo của bạn không tuân thủ chính sách của quảng cáo facebook ads. Nếu bạn là một người quảng cáo chân chính mà quảng cáo vẫn không chạy thì có thể do một số nguyên nhân dưới đây:

Nguyên nhân 1 – Tài khoản quảng cáo bị đóng: Nếu tài khoản quảng cáo của bạn bị đóng, bạn sẽ không thể quảng cáo bài viết.

+ Khắc phục: Bạn có thể kích hoạt lại tài khoản quảng cáo facebook ads bị đóng bằng cách đi tới Trình quản lý quảng cáo, nhấp vào Kích hoạt lại ở đầu Trang và làm theo các bước trên trang tiếp theo.

Nguyên nhân 2 – Tài khoản quảng cáo bị gắn cờ: Nếu tài khoản quảng cáo của bạn bị gắn cờ do có hoạt động bất thường, bạn sẽ không thể quảng cáo bất kỳ bài viết nào.

+ Khắc phục: Vào kiểm tra trạng thái của tài khoản bằng cách đi tới Trình quản lý quảng cáo của bạn. Nếu đúng là bạn bị cắm cờ bạn có thể gửi mail cho facebook và chờ nó xem xét hoặc bạn tạo một tài khoản khác để chạy quảng cáo trên facebook

Nguyên nhân 3 – Thay đổi ảnh đại diện: Bài viết trên Trang để thay đổi ảnh đại diện không đủ điều kiện để được quảng cáo.

+ Khắc phục: bạn thay đổi hình đại diện khác trên bài viết cho phù hợp với chính sách quảng cáo trên facebook

Nguyên nhân 4 – Số lượt cài đặt ứng dụng di động: bài viết về số lượt cài đặt ứng dụng di động cho Trang của bạn không đủ điều kiện để được quảng cáo.

+ Khắc phục: bạn cần tạo tương tác thêm lượt cài đặt ứng dụng, đủ điều kiện bạn sẽ được quảng cáo

Nguyên nhân 5 – Ưu đãi hết hạn: Bạn không thể quảng cáo ưu đãi đã hết hạn.

+ Khắc phục: Tạo ưu đãi mới.

Nguyên nhân 6 – Sự kiện đã qua: Bạn không thể quảng cáo sự kiện trong quá khứ.

+ Khắc phục: Tạo sự kiện mới

Nguyên nhân 7 – Trang chưa đăng: Bạn không thể quảng cáo bài viết nếu bạn chưa đăng Trang của mình.

+ Khắc phục: Đăng trang quảng cáo

Nguyên nhân 8 – Album ảnh: Một số album ảnh không đủ điều kiện để được quảng cáo.

+ Khắc phục: Tạo album ảnh đúng với chính sách của facebook

Nguyên nhân 9 – Bài viết quá cũ: Bài viết đăng trước ngày 25 tháng 8 năm 2012 không thể quảng cáo được.

+ Khắc phục: Tạo bài viết mới