GG

TUYỂN DỤNG NHÂN VIÊN QUẢNG CÁO

* MÔ TẢ CÔNG VIỆC – Tìm kiếm khách hàng và tư vấn khách hàng sử dụng các dịch vụ quảng cáo, truyền thông trực ...