Tuyển kỹ thuật lập trình website C#

Tuyển kỹ thuật lập trình website C#

Tuyển dụng 2 kỹ thuật lập trình website trên nền tảng C#, có hiểu biết về SQL Server, thành thạo HTML, Bootstrap, Jquery. Ưu tiên sinh viên mới ra trường, sinh viên đã được đào tạo về lập trình website của các trung tâm dạy lập trình.

G