Quảng Cáo Google tìm kiếm

Quảng Cáo Google tìm kiếm

Quảng cáo đi kèm kết quả tìm kiếm xuất hiện bên cạnh kết quả tìm kiếm của Google khi mọi người tìm kiếm các sản phẩm và dịch vụ mà bạn cung cấp. Và bạn chỉ trả tiền khi mọi người nhấp vào để truy cập đến trang web của bạn hoặc gọi cho doanh nghiệp của bạn.

Cách mọi người xem quảng cáo của bạn.

Trên PC, máy tính bảng và điện thoại thông minh, nếu các từ mọi người nhập vào Google khớp với từ khóa của bạn, thì quảng cáo có thể xuất hiện phía trên kết quả tìm kiếm.
Bạn chỉ trả tiền khi mọi người nhấp vào — để chuyển đến trang web hoặc để gọi cho doanh nghiệp của bạn. Với hàng triệu lượt tìm kiếm mỗi ngày trên Google, bạn có thể đảm bảo khách hàng chú ý đến thương hiệu của bạn, cân nhắc các sản phẩm hoặc dịch vụ của bạn và thực hiện hành động.
 

Image result for quảng cáo tìm kiếm

Đo lường, học hỏi và phát triển.

Khi quảng cáo của bạn chạy, bạn có thể nhận được báo cáo để biết quảng cáo đang hoạt động như thế nào — và thực hiện các điều chỉnh bất cứ lúc nào. Bạn cũng có thể tạo các quảng cáo khác nhau để xem quảng cáo nào hoạt động tốt nhất.
 
G