Google Search Console bỏ cài đặt tên miền ưa thích

Google Search Console bỏ cài đặt tên miền ưa thích

Google tuyên bố họ không còn hỗ trợ cài đặt tên miền ưa thích trong Google Search Console. Nói tóm lại, tính năng này không chuyển từ Google Search Console cũ sang phiên bản mới.

Cài đặt miền ưa thích (Preferred Domain Setting)

Cài đặt tên miền ưa thích là một tính năng Google Search Console cũ, thuộc một bộ công cụ được đặt tên là Công cụ quản trị trang web của Google (Google Webmaster Tools). Tên miền ưa thích là tên miền mà bạn muốn sử dụng để lập chỉ mục cho các trang trên website của bạn, hay còn được gọi là tên miền chính tắc.

Tính năng đó trông như thế nào?

Đây là một ảnh chụp màn hình của tính năng trên phiên bản cũ của Google Search Console:

G