Công cụ lập kế hoạch hiệu suất: Cách sử dụng và những lưu ý

Công cụ lập kế hoạch hiệu suất: Cách sử dụng và những lưu ý

Công cụ này được thiết kế nhằm giúp các nhà quảng cáo hiểu được cách phân bổ một mức ngân sách hàng tháng cố định cho mọi chiến dịch của họ, dựa trên các dự đoán của Google để tối đa hóa số chuyển đổi tăng lên theo định kỳ – hoặc các mục tiêu quảng cáo khác.

Performance Planner dùng để làm gì?

Performance Planner sẽ cho nhà quảng cáo biết cách thay đổi giá thầu và ngân sách để tối đa hóa một số liệu cụ thể cho toàn bộ các chiến dịch của người đó.

Nói cách khác, kết quả đầu ra của công cụ cho bạn biết:

“Nếu bạn tăng chi tiêu bằng $X, bạn có thể tăng số lần nhấp / chuyển đổi / giá trị chuyển đổi theo X, [với một tham số tùy chọn>] trong khi nhắm mục tiêu số liệu X (thường là CPA hoặc ROAS).”

Trong gói được đề xuất cuối cùng, nhà quảng cáo sẽ thấy được họ có thể chi bao nhiêu để tối đa hóa 1 trong 3 số liệu hiệu suất: số lần nhấp, chuyển đổi hoặc giá trị chuyển đổi.

G